۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

انقلاب: آوازی کمتر شنیده شده از فریدون فرخزاد

"انقلاب"؛ آوازی کمتر شنیده شده از "فریدون فرخزاد" :

اکنون آوازی می خوانم
برای آینده
برای روزی که می رقصد
روی هر لب خنده
اکنون آغاز راه ماست
و انتهاش پیداست
پرچم ها پیش ای مردم!
رزم تان پاینده
برای خشم ملتم،
برای خشم ملتم،
برای خشم ملتم
می خوانم
که می جنگد و باز
ملتم رود به پیش
ملتم رهد ز خویش
ملت آزادم...
فردا از آن من و توست
اگر ز راه آید
اما بدون رزم ما
فردا نمی آید
بپا خیزید ای مردم!
میان تاریکی
به سوی صبح پر گیرید
که شب نمی پاید
برای خشم ملتم،
برای خشم ملتم،
برای خشم ملتم
می خوانم
که می جنگد و باز
ملتم رود به پیش
ملتم رهد ز خویش
ملت آزادم...
دهقانان و زحمتکشان
همگی در یک صف
سر به سوی آینده
امیدتان در کف
ره بس دور است
می دانم
اما مرزش پیداست
همه به پیش
برخیزید!
آینده زآن ماست
برای خشم ملتم،
برای خشم ملتم،
برای خشم ملتم
می خوانم
که می جنگد و باز
ملتم رود به پیش
ملتم رهد ز خویش
ملت آزادم...


دانلود۱ نظر:

  1. بیزحمت آهنگ "همرزمانم" از فریدون فرخزاد رو واسم ایمیل کنید
    eshraghi.com@gmail.com

    پاسخحذف